Blockchain w branży faktoringowej.

W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpieczeństwa finansowego swoim firmom jest przez przedsiębiorców traktowane priorytetowo. Niepewna sytuacja gospodarcza, zawirowania polityczne czy widmo rosnącej inflacji sprawiają, że coraz więcej działalności gospodarczych decyduje się na wybór różnych form finansowania. Na przestrzeni ostatnich lat dużą popularnością cieszy się faktoring – usługa dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw każdego sektora. Wraz ze wzrostem swojej rozpoznawalności oraz szeroko pojętym rozwojem technologicznym, branża faktoringowa zaczęła korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizowały ten sektor. 

Jedną z innowacji wprowadzonych do branży faktoringowej jest blockchain. Czym jest, jak działa i skąd jego popularność? Dziś odpowiemy na wszystkie te pytania.  

Czym jest blockchain? 

Łańcuch bloków, tzw. blockchain jest bazą danych, w której różnego rodzaju transakcje są zapisywane na kolejnych blokach. Ten szczególny rodzaj rejestracji sprawia, że jedna informacja nie może być zmieniona bez zmiany innych elementów łańcucha. Dzięki temu blockchain uniemożliwia zmianę zapisanych danych, a w rezultacie znacząco utrudnia zarówno hackowanie, jak i wszelkie formy oszustwa. 

Blockchain a faktoring

Wraz ze wzrostem popularności faktoringu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju zagrożenia, próby oszustwa oraz wielokrotne nadużycia w celu uzyskania dodatkowych korzyści finansowych. Występowały m.in. wielokrotne sprzedaże tych samych wierzytelności oraz wprowadzenie nieprawidłowych, powtarzających się danych do faktur. Jednocześnie należy pamiętać, że w branży faktoringowej zaufanie między klientami a faktorami jest niezbędne, a częste generowanie nieprawidłowości burzy dobrą współpracę. 

Wprowadzenie technologii blockchain może skutecznie położyć kres wszelkim próbom oszustwa oraz zmienić aktualne oblicze faktoringu. Co ulegnie zmianie? 

Korzyści

Blockchain w branży faktoringowej będzie za sobą niósł cały szereg korzyści. Do głównych plusów należy:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa 

Technologia blockchain ma wpływ na ograniczenie ingerencji w dane, co bezpośrednio przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka oszustw finansowych. 

  • Zwiększona płynność procesów 

Dzięki blockchain, wykonywanie płatności staje się automatyczne. Co za tym idzie, klienci firm faktoringowych mogą oczekiwać wpływów gotówki szybciej. 

  • Minimalizacja błędów 

Każdemu pracownikowi zdarzy się popełnić błąd, który może negatywnie wpłynąć na relacje z klientem. Technologia blockchain umożliwia automatyczne wykonanie płatności, a więc redukuje do minimum możliwość wystąpienia pomyłek. 

  • Prostota transakcji 

Transakcje wykonywane przy pomocy blockchain są przejrzyste i czytelne, co również przyczynia się do wzrostu zaufania z klientami firm faktoringowych. 

Czy są jakieś zagrożenia? 

Jak w każdym przypadku, postęp technologiczny niesie za sobą nie tylko szereg korzyści, ale również kilka niebezpieczeństw. Do największych wyzwań w przypadku blockchain można zaliczyć wysokie koszty wdrożenia, szczególnie w przypadku małych, rozwijających się dopiero firm. Trudna może okazać się również integracja łańcucha bloków z istniejącymi już systemami. Wielu klientów ma również obawy związane z akceptacją nowych systemów, obawiając się wycieku danych wrażliwych. Poprawna implementacja blackchain oraz zdobycie akceptacji rynkowej może więc okazać się bardzo długim procesem.

Blockchain – krok w przyszłość 

Podsumowując, łańcuch bloków jest technologią, która z pewnością zrewolucjonizuje branże faktoringu. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania finansowaniem dłużnym oraz potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że blockchain ma ogromny potencjał, aby stać się techniką wykorzystywaną przez większość firm.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest