Wpływ faktoringu na bilans.

Faktoring to forma finansowania polegająca na sprzedaży nieprzeterminowanych wierzytelności odpowiedniej firmie, w zamian za natychmiastowe otrzymanie należnych środków pieniężnych. Operacja ta ma wpływ na aktywa oraz pasywa danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – zarówno koszty, jak i przychody z nim związane muszą znaleźć się w odpowiednich rubrykach bilansu danej jednostki gospodarczej. Jak faktoring wpływa na sprawozdanie finansowe? Dziś przyjrzymy się temu tematowi z bliska. 

Faktoring a aktywa 

Głównym zadaniem faktoringu jest szybka zamiana należności na środki pieniężne. Co za tym idzie, zwiększeniu ulegają krótkoterminowe aktywa finansowe, a zmniejszają się należności krótkoterminowe. Dzięki takiej zmianie, przedsiębiorstwo zyskuje aktywa charakteryzujące się większą płynnością, co automatycznie zwiększa płynność finansową całej firmy. 

W praktyce oznacza to zwiększenie gotówki w portfelu przedsiębiorców, co z kolei pozwala na inwestowanie w rozwój firmy oraz spłatę bieżących zobowiązań. Zmniejszenie należności skutkuje również poprawą ogólnych wskaźników finansowych, które mają wpływ m.in. na ocenę zdolności kredytowej i wzrost wiarygodności firmy wśród inwestorów. 

Wpływ na pasywa

Realny wpływ faktoringu na strukturę pasywów jest w pełni zależny od wybranego przez klienta pakietu. Faktoring nieodwracalny zakłada przeniesie pełnej odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika na faktora. Co za tym idzie, nie generuje on powstanie nowych zobowiązań, a więc nie zwiększa struktury pasywów. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku faktoringu odwracalnego, kiedy to przedsiębiorcy zachowują ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów. W takiej sytuacji, kwota otrzymana od faktora będzie musiała zostać zwrócone w przypadku niespełnienia należności przez klienta. Co za tym idzie, tzw. faktoring z regresem prowadzi do powstania zobowiązań krótkoterminowych i zwiększenia tego składnika pasywów. 

Koszty finansowe 

Należy pamiętać, że korzystanie z faktoringu wiąże się również z wieloma opłatami oraz prowizjami, które mogą być przedstawiane w bilansie jako kształtujące wynik finansowy koszty. Odpowiednie nimi zarządzanie prowadzi do utrzymania stabilności firmy oraz zachowanie odpowiednich sum bilansowych.

Skutki faktoringu – czy warto?

Faktoring może więc znacząco wpłynąć na strukturę bilansową danego przedsiębiorstwa. W zależności od wybranej opcji, może on zmieniać zarówno aktywa, jak i pasywa. Kluczowe okazuje się więc dobranie odpowiedniego wariantu. Faktoring jest rozwiązaniem bardzo korzystnym dla wielu przedsiębiorstw niezależnie od rozmiaru czy branży. Poprawi on nie tylko płynność finansową firmy, ale też znacząco pomoże w rozwoju. 

Ostateczna odpowiedź na pytanie „czy warto?” jest jednak zależna od indywidualnych potrzeb firmy. To właśnie na podstawie bilansu jednostki można wyciągnąć wnioski czy faktoring to odpowiednia opcja finansowania. Pamiętajmy jednak, że to właśnie analiza kosztów i korzyści powinna być najważniejszym wyznacznikiem, który określa wpływ faktoringu na przedsiębiorstwo. 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest